Miten hyödynnämme Foibekartanolla tehokkaasti ja vaikuttavasti digitaalisuutta sekä luomme positiivista vanhustyönkuvaa?

Foibekartanossamme elää ja asuu vanhoja ihmisiä niin itsenäisesti vuokra-asunnoissa kuin erilaisten palvelujen piirissä. Kartanolla on myös kolme kotitaloa, joissa asuu tehostetussa palveluasumisessa 114 vanhusta. Olemme lähteneet kehittämään uudenlaisia toimintatapoja digitaalisuutta hyödyntämällä ja siten myös haluamme tukea ihmisten hyvinvointia ja luoda hyvää vanhustyönkuvaa. Digitaalisuus on vahvasti läsnä ja osa päivittäistä työtämme.

Näyttökuva 2017-08-30 kello 9.23.59

Foibekartanolla tehdään jokaisena arki aamuna Herätys Hyvän Elämän aamuun Periscope-lähetys, jonka tarkoituksena on tiedottaa asukkaille, läheisille, valmentajille ja muille asiasta kiinnostuneille kartanon toiminnasta ja elämästä. Lähetyksessä myös muistutetaan positiivisella tavalla ravitsemuksen ja liikunnan sekä yhteisöllisyyden tärkeydestä. Lähetys kokoaa yhteen kartanon sydämeen niin asukkaita kuin valmentajia ja lähetystä voi seurata Periscopesta sekä Twitteristä. Lähetyksen aikana haastatellaan asukkaita, käydään tervehtimässä vierailijoita ja piipahdetaan ulkona katsomassa sää sekä moikkaamassa kotieläimiä. Lähetys toteutetaan yhdessä ja kaikki voivat halutessaan osallistua. Näin luomme erilaisia vuorovaikutuksen kenttiä ja mahdollistamme osallistumisen Foibekartanon elämään myös ulkomailla, kuten ystävyys- ja yhteistyökohteissamme Floridassa ja Kanadassa.

Näyttökuva 2017-08-30 kello 9.24.12

Toinen viestinnän kanavamme on Twitter, jota käytämme aktiivisesti päivittäin. Jokaisessa päivässä on Hyvän Elämän hetkiä, joista haluamme kertoa eteenpäin, avoimesti ja positiivisesti. Twiitit näkyvät Foibekartanon sivuilla ja kaikilla on mahdollisuus tutustua niihin ja päästä osaksi päivittäisiä tapahtumia. Sivuilla on myös paljon tietoa Kartanon muista palveluista kuten Hyvinvointihotellista ja kartanokorteista. Hyvät verkkosivut antavat kattavasti ja selkeästi tietoa Foibekartanon toiminnasta ja tapahtumista.

Advertisements

Rekrytointikanavien valinta – Oikeat ihmiset, oikean palvelun tai työn luokse.

Lounaskahviomme Cooperin Kulma on Järvenpään kaupungin Työllisyyspalvelujen aikuisten työpajatoimintaa. Lounas ja kahvilatuotteet ja palvelut tuotetaan järvenpääläisten työkokeilijoiden, kuntoutujien tai harjoittelijoiden kanssa antamalla heille kokemusta ja tietoa alalta sekä kartoittamalla heidän työkykyään. Työpajallamme on aidot asiakkaat ja aitoja työtehtäviä, joiden avulla madallamme kynnystä astua takaisin tai ensimmäistä kertaa työelämään.

Työpajamme tunnetuksi tekeminen ja palveluidemme tarjoaminen oikeille tahoille ja henkilöille työllistymisen tueksi on haasteellista. Työtoiminnan asiakasrekrytointi haastaa meitä miettimään mahdollisia kanavia oikeiden ihmisten löytämiseksi. Mietimme siis, kuka hyötyy ja tarvitsee palveluitamme ja mistä nämä ihmiset tavoittaa?

Asiakasrekrytointi- ja markkinointikanavia on paljon. Haasteemme on kanavien valinta ja löytäminen; mitkä kanavat tavoittaa meidän potentiaaliset asiakkaamme työtoimintaan. Maailma muuttuu ja tietoa on paljon. Lisäksi jokaisella potentiaalisella asiakkaallamme on myös omat kanavansa seurata työllistymistä edistäviä palveluita, kuten perinteisestä lehti-ilmoituksista erilaisiin työpaikkailmoitussivustoihin.

Tärkeää meille on suoramarkkinoinnin ohella etsiä ne yhteistyökumppanit ja tahot, jotka ovat edistämässä työllistymistä, ja ketkä tapaavat näitä potentiaalisia asiakkaita. Heille markkinoimme, mitä työpajallamme on tarjota. Näin yhteistyökumppanimme voivat tarjota palveluitamme kohtaamilleen asiakkaille. Tietoisuuden ylläpitäminen työpajastamme on oltava jatkuvaa ja aktiivista, jotta viesti välittyy oikeille potentiaalisille asiakkaille.

Yhteistyökumppaneitamme on paljon. Näistä tärkeimpänä ovat TE-toimistot sekä heidän ostamansa palvelut kuten edupoli. Te-toimisto myös määrittää onko työpajamme hyödyksi asiakkaallemme ja antaa mahdollisuuden sopimuksen solmimiseksi. Myöskin kaupungin eri yksiköiden kanssa teemme yhteistyötä, niistä muutaman mainitakseni; nuorisopalvelut, sosiaalipalveluiden yksiköt ja maahanmuuttajayksikkö. Lisäksi teemme yhteistyötä koulujen kanssa, kuten Keuda ja Validia. Myöskin kuntoutussäätiöt, kuten Kiipula voivat olla kumppaneitamme potentiaalisten asiakkaiden löytämiseksi. Teemme yhteistyötä myös ostopalveluiden kanssa, kuten Työnetsijäpalvelut tai Hraks Alusta-hankkeen kanssa. Yhteistyökumppanimme päivittyy kuitenkin koko ajan uusien kontaktien löytyessä tai toimintojen yhdistyessä tai lopettaessa. Alati muutoksessa mukana pysyminen on haasteellista.

Markkinoinnoimme työpajaamme myös nettisivuillamme, facebookissa, erilaisissa tapahtumissa, kuten Järvenpääpäivällä ja rekrytointitapahtumissa. Lisäksi teemme ilmoituksia uudessa sähköisessä kohtaamispaikassa Duuniportaalissa, jossa kohtaavat Keski-Uudenmaan alueen työnhakijat sekä työntekijät. Tällä edistetään paikallista työllistymistä, jonka avulla saammekin paikallisiin työnhakijoihin suoria kontakteja.

Uusien kanavien ja potentiaalisten asiakkaiden löytäminen on meidän toiminnan ydintehtäviä. Cooperissa onnistumiset ja hyvä viesti eteenpäin toiminnassa olleilta, on toimintamme markkinoinnin kannalta oleellista. Työkokeilu mielletään mediassa sekä henkilökokemuksien kautta hyvinkin negatiivisena. Ja sitä se pahimmallaan voi ollakin. Meidän on murrettava näitä käsityksiä Cooperissa, jotta työpajassamme nähdään ns. ”hyväksikäytön” takaa ne mahdollisuudet työllistyä, saada sisältöä elämään, työelämänrutiineja, työkyvyn, itsetunnon ja ammattiosaamisen vahvistamista, jota kotisohvalta ei pääse harjoittamaan.

Tulevaisuus haastaa, miten lisäämme näkyvyyttä, madallamme yhteydenottokynnystä ja saamme nostettua mahdollisuudet esille negatiivisesta mediaviestinnästä huolimatta. Saammeko ohjattua oikeat ihmiset oikean palvelun tai työn luokse?

duuniportaali

Mikä olisi paras tapa rekrytoida vapaaehtoisia Lilinkotisäätiölle – perinteinen vai sähköinen?

Kuva1

Tällä hetkellä kuudessa eri palvelutalossamme ja Långin päivätoiminnassa toimii yhteensä yksitoista vapaaehtoista. Vapaaehtoisten käyntien tiheys vaihtelee kerta viikossa käynneistä kerran kuukaudessa tapahtuviin käynteihin.  Toiminta on hyvin vaihtelevaa; yksittäisen asukkaan kanssa jutustelua, kaupassa käyntejä, ryhmän vetoparina toimimista, leireille ja kulttuuririentoihin viemistä sekä autokuskina toimimista.

Olemme käyttäneet useita eri väyliä etsiessämme vapaaehtoisia. Keinojamme ovat olleet ilmoittelu esimerkiksi Metro-lehdessä, Lilinkotisäätiön kotisivuilla ja Facebookissa, erilaisten ilmoitusten vienti julkisiin tiloihin, osallistuminen vapaaehtois- ja mielenterveysmessuille sekä yhteistyö verkostojen, kuten koulujen kanssa.

Olemme miettineet paljon miten kehittäisimme sähköistä markkinointiamme. Yhtenä uutena väylänä on ollut Facebook ilmoittelu Lilinkotisäätiön sivuilla. Suomen digimarkkinoinnin mukaan Facebookilla on noin 2 miljoonaa käyttäjää suomessa, joten markkinointi Facebookin kautta tavoittaa helposti useamman ihmisen kuin tavanomainen markkinointi esim. vapaaehtoismessuilla.

Haasteena meillä on, miten saisimme kohdennettua Facebook markkinoinnin juuri oikeille ihmisille. Vaikka meillä on Lilinkotisäätiön kotisivuilla ja Facebook sivuilla säännöllisesti mainoksia vapaaehtoistoiminnasta, ne eivät tavoita kovinkaan hyvin tällä hetkellä siitä kiinnostuneita ihmisiä. Lähes kaikki nykyiset vapaaehtoiset ovat löytäneet toimintaamme mukaan niinsanottuja perinteisiä markkinointikeinoja käyttämällä. Metro-lehden mainos tavoitti aikoinaan monia ihmisiä ja sen jälkeen järjestetyssä infotilaisuudessa oli mukana noin 20 ihmistä.

Herää siis kysymys, kannattaako tämän tyyppisessä toiminnassa käyttää Facebookia markkinoinnissa, kun kuitenkin on kysymys pienestä määrästä vapaaehtoisia, joita pystymme ottamaan mukaan toimintaamme. Liian suuren vapaaehtoismäärän hallinnointi voi käydä työlääksi, vaikka  vapaaehtoiset tuottavatkin runsaasti iloa ja hyötyä yhteisöllemme.

kuva2

Hyvä ELÄMÄ – Kehittäjän mieli

Kun mietitään ihmisen tarpeita (turvallisuus, saavutukset, yhteistyö, ymmärrys, luovuus, moraaliarvot ja henkinen täyttymys), tässä meillä Foibekartanossa Hyvän elämän valmentajat toimivat innoittajina ja toivon tuojina asukkaille ja Hyvän elämän esimiehet/valmennuspäälliköt valmentajille taas kannustajina ja oppaina.

1480721169589

Ikäihmisten HyväElämä koostuu arjen pienistä iloista, kiireettömyydestä, välittämisestä ja läsnäolosta. Elämä on tässä ja nyt. Tämä korostuu etenkin asukkaillamme, joilla on muisti heikentynyt. Tutut ihmiset ja tuttu ympäristö on kaiken A ja O, ne luovat turvallisuuden tunteen. Tietyt rutiinit on oltava, mutta siinä lomassa voi olla uusia juttuja. Näiden uusien asioiden tulisikin nousta asukkaiden toiveista ja totutuista tavoista. Valmentajien haaste onkin asennemuutos perinteisestä hoidettava-hoitaja  kulttuurista poispääseminen. Tehdään asioita rinta rinnan, ei puolesta. Esimerkiksi valmentajat eivät annostele ruokia valmiiksi lautasille (=laitos) , vaan asukkaat ottavat itse (=koti). Tai mennään joskus ravintolaan syömään (=elämys)!

Lisätään arkeen elämyksiä, monipuolistetaan tapahtumatarjontaa ja tässäkin otetaan asukkaat mukaan sekä suunnittelemaan että toteuttamaan. Kaikki osallistuvat ja saavat onnistumisen ilon. Yhteistyössä on voimaa! 

img_20160419_102313

Lisätään moniammatillisuutta ja vapaaehtoistyötä, kootaan erisukupolvet yhteen. Näin saadaan monenlaista osaamista, hyödynnetään kiinnostuksen kohteet. Jokaisen panos on tärkeä. Ja kun tuntee olevansa tärkeä, saa mielihyvää (=HyväElämä).

Muuttuva maailma tarjoaa omat haasteensa. On oltava ajan hermolla. Nyt digitaalisuus on päivän sana. Tätä on tuotu Foibekartanon arkeen voimakkaasti. Mm. asukkailla on tabletit, Periscopalähetyksiä tehdään usein, päivän uutisia luetaan digilehdistä ja twiittejä laitetaan päivän tapahtumista. Ikäihmisille tämä kaikki on vierasta ja tässä jälleen valmentajien osuus korostuu. Opetellaan yhdessä ja tutustutaan digitaalisen maailman saloihin. Sieltä löytyy vaikka mitä. Ja tabletista löytyy kamerakin! Voi sitä ihmetystä, kun ruudulla näkyy oma naama!

img_20160126_142838

Muutos on nopeaa. Kehittäjän mielen on pystyttävä sietämään epävarmuutta ja  kaaostakin. Epäonnistumisiakin tulee, mutta niistä päästään yli, kun taustalla on henkinen järjestys (=tarpeiden täyttyminen, HyväElämä).

Salla Seppänen ja Kirsi Virta

Foibekartano, Kotitalo1

Sote tulee, oletko valmis?

Sote uudistuksessa korostuu asiakkaan valinnanvapaus. Asiakas saa päättää minne tahtoo hoitoon. Tulevaisuudessa kilpailussa pärjäävät palvelutuottajat, joilla on hyvä lämmin työote ja työyhteisössä vallitsee hyvä yhteishenki. Miten me suomalaiset sosiaali-ja terveysalan matalapalkkaiset tasapäiset ”puurtajat” mahdammekaan pärjätä? Kilpailu asiakkaista ja työntekijöiden keskinäisestä paremmuudesta on jo kova paikka monelle hoitajalle kun työtä ei kuitenkaan suoriteta tasapäisesti, vaan toiset ovat eittämättä parempia työssään kuin toiset ja tulevat saamaan ehkä parempaa palkkaakin tulospalkkion muodossa. Sitten vielä työyhteisössä voi olla vielä pienemmällä palkalla työskentelevä hoiva-avustaja, joka tekee työtään suurella rakkaudella asiakkaisiinsa ja on kaikkien asiakkaiden suosima.

wp_20140616_002

Valinnanvapaus on hieno asia ja työntekijöiden kohtaamien haasteiden lisäksi myös asiakkaita pitää kouluttaa palveluiden käyttäjäksi. Työskentelen mielenterveyskuntoutujien tehostetussa asumispalvelussa, josta on vielä pitkä matka asiakkaan aitoon valinnanvapauteen. Asiakas, jolla on ollut pitkään mielenterveysongelmia on tottunut, että hänen asioistaan päätetään ja ajan myötä moni oma mielipide ja toive on unohtunut ja viranomaisen / hoitajan tahto on muuttunutkin omaksi tahdoksi. Itsetunto ja oma identiteetti on hävinnyt ja tällöin lähdetään näitä asioita rakentamaan, jotta asiakas pystyy tekemään ratkaisuja, jotka liittyvät omaan hyvinvointiin ja palveluihin. Prosessit ovat pitkiä ja tähän kuvioon sopivat huonosti erilaiset muutokset kuten asumisen,  henkilökunnan, terapian  muutos kilpailutuksen kautta.

Sosiaali- ja terveysala on suuren murroksen edessä monella tavalla. Moni asia tulee muuttumaan ja vanhat rakenteet ja ASENTEET joutavat romukoppaan halusimmepa tai emme ja toivottavasti ennemmin kuin myöhemmin. Suomen pohjoismaista hyvinvointivaltiota on rakennettu menestyksekkäästi vuosikymmeniä, mutta mikään hyvä ei kestä ainiaan, vaan aina tarvitaan uusia toimintatapoja ja kaikella on aikansa ja sen jälkeen koittaa uusi aika.

12.12.2016 Päivi Tjäder

Tonttumaista Energiaa

Haastevideoista sain kipinän Tiina Palorannan videosta ‘Innostus ja palaute’ sekä Kirsi Parhankankaan videosta ‘Mikä on sinun asenteesi?’.img_2285

Näissä kiteytettynä puhuttiin vikkelästä, reippaasta ja ja iloisesta työelämästä sekä positiivisella asenteella ajattelusta. Näistä tulee mieleen väkisinkin näin joulun alla työteliäät ja ikiahkerat, aina iloiset joulutontut. Kyllä vain – joulutontut! Toki rempseällä asenteella voisi olla helppo porskuttaa yksi kuukausi, joulukuu, mutta haasteeksi tietysti muodostuu miten tämä ilo ja innostus ylläpidetään koko vuosi, ja vielä vuodesta toiseen. Omalla asenteella sekä ilon jakamisella positiivisen palautteen kautta voisimme tartuttaa tämän kanssatonttuilijoillemme. Haasteessa pohdittiin myös sitä, että herkästi tulee pohdittua muiden kurjaa asennetta ja asennoitumista. Tässäkin pitäisi varmaan ottaa vinkkiä niiltä tontuilta, heitä ja heidän olemassaoloaan kun jatkuvasti kyseenalaistetaan.. Eli josko siis pyrinkin pohtimaan vain omaa asennoitumista ja omaan asenteeseen vaikuttavia seikkoja. Tekemällä itsestä hyvältä tuntuvia asioita kannustan myös muita samaan, saaden aikaan muutostakin tukevaa iloista ilmapiiriä. 

Oikealla asenteella, joka päivä

Haasteessa kysyttiin, miten kukin meistä voisi parantaa omaa asennettaan ja vaikuttaa siihen, että työilmapiiri olisi positiivinen. Suomalaiset viettävät elämästään noin 30 vuotta töissä. Useimmat päivittäin ja suuren osan päivästään. Ei siis ole täysin yhdentekevää millainen ilmapiiri ja vuorovaikutus työpaikalla vallitsee. Ajatellaan, että luova ja inspiroiva ilmapiiri tuottaa tuloksellisuutta, mutta luovuus vaatii kukkiakseen ympärilleen sallivan, positiivisen ja turvallisen yhteisön. Kysymys on merkittävä, mutta samalla monimutkainen.

dsc_0865-1

Jokaisen meistä toimintatapoihin vaikuttaa oman persoonan lisäksi myös menneisyys. Kuten haasteessa todetaan, on hyvä pysähtyä miettimään, onko jokin oma toimintatapa vain vanha jäänne, josta voisi kenties luopua. Pyrkimys tähän on hyvä, mutta oman mielipiteen kyseenalaistaminen, erimielisyyksien salliminen ja ymmärtämiseen pyrkiminen vaatii tasapainoista ja vahvaa itsetuntoa. Hyvinvoiva ihminen jaksaa olla positiivinen, ymmärtäväinen ja salliva.

Aina muu elämä ja menneisyys eivät kuitenkaan pysy työyhteisön ulkopuolella. Siinä missä positiivisen asenteen ja kannustavan ilmapiirin ruokkiminen on suotavaa, on työyhteisön annettava tilaa myös inhmillisyyden toiselle äärilaidalle: surulle ja alavireelle. Todellinen vahva työyhteisö ymmärtää myös vaikeuksia ja elämän nurjia puolia, sillä ihmisen vahvuus syntyy myös vastoinkäymisistä.

Jos siis pysähdymme päivittäin miettimään, miten toisimme iloa ja positiivisuutta työyhteisöömme, voisimme myös pysähtyä päivittäin miettimään, miten työyhteisömme jäsenet voivat. Positiivisuutta voi luoda myös se, että antaa toiselle tilaa olla olematta positiivinen, jos elämä sellaista vaatii.

Mieti onko kokous järkevä

Olemme Anne Huovisen Luova Tuho videosta samaa mieltä pikkupalavereista ja yleensä turhista kokoontumisista missä puhutaan paljon, mutta sanotaan vähän. Ns. käytäväpalaverit on hyvä tapa käydä läpi päivittäisiä asioida.Aikaa säästetään ja asiallisiakin päätöksiä voi syntyä. Kuitenkin eletään digiaikaa ja asiat  hoitu ja siirtyy edeenpäin sähköpostitse. Tieto kulkee nopeasti. Kerran kuukaudessa pidetään talouskokous (mikä on kokonaisuudessa oikea, mutta esimiesaluettain esiintyy virheitä), missä käsitellään edelliseen kuukauden tulos ja tulevia käytännön asioida.

Jos kuitenki on pakko pitää kokous (ASAP tilanne) aikaa on varattu siihen pari tuntia ja asiat saadaan selvitettyä lyhyemmässä ajassa, niin voidaan  kokous myös päättää.

Helsinki 9.12.2016. Kay Krimm, Luule Mihailova

Mikä on sinun asenteesi?

Kirsi Parhankangas heitti haasteen.

Haaste oman asenteen tarkasteluun ja onko oma asenne ja suhtautuminen enää nykyhetkeen sopivaa. Mitä ja kuinka paljon voitaisiin saavuttaa pelkällä asenne muutoksella? Antaisiko suvaitsevaisempi ja positiivisempi asenne tilaa erilaisille ajatuksille ja lisäisikö se innovaatioita? Motivoisiko ja toisiko mielekkäämmän työilmapiirin? 

asenne-johtajuus-alkaa-ihmisest-6-638asenne-johtajuus-alkaa-ihmisest-13-638imagesnuoret-ekonomit-tunnista-taitosi-paljasta-piilevt-kykysi-kulmalaportman-2016-10-638saara-aalto-7-parasta-kulisseissa-6

Itsetunnon ja omien ajatusten voimaannuttaminen ja minäkykeneväisyys on iso haaste omassa työssäni. Miten saadaan pitkäaikaistyöttömät luottamaan omiin mahdollisuuksiinsa takaisin työmarkkinoille. Miten saada heidät ohjautumaan takaisin työpolulle ja innostumaan omien kykyjen mukaisista töistä ja vielä töistä, jotka on realistista saada tässä nyky-yhteiskunnassa. Olen aina miettynyt, että asenne ratkaisee kaikessa, mitä elämältä haluaa saavuttaa. Kyky ylläpitää tahtotila asioiden saavuttamiseksi ja pystyä, elämän eteen heittämistä haasteista huolimatta, pitämään nämä ajatukset kirkkaina, luottavaisina ja positiivisina. Tämä on ihmismielen haaste. Samalla miettien mihin omat voimavaramme riittävät ja hyväksyminen niiden riittävyydestä. Osata pysähtyä ja elää tässä hetkessä. Tunnistaa mitä haluaa ja missä tilanteissa on onnellinen. Hakeutua tilanteisiin, jotka tuovat iloa ja mikä tärkeintä asennoitua postiivisella mielellä.  Silloin maailma on avoinna ja kaikki tuntuu mahdolliselta.

Jenni