Henkilöstöjohtamisen tuotteistaminen asiakaslähtöisesti

Olen Marjatta Komulainen, Metropolian ylemmän ammattikorkeakoulun johtamisen lehtori. Erityisosaamisalueeni on henkilöstöjohtaminen. Minulla on pitkä kokemus henkilöstön kehittämisestä erityisesti kunta-alalta. Metropoliassa olen ollut viisi vuotta. Harrastan kuntoliikuntaa ja koulutus on intohimoni.

Osallistuin Tamoran ja Metropolian tuotekehityskoulutukseen ja koulutuksen aikana olen tuotteistanut esimies- ja johtamiskoulutuksia meille Metropoliaan. Koulutukset pitävät sisällään modernia esimies- ja johtamiskoulutusta keskijohdolle. Esimerkiksi henkilöstöjohtamisen tuotteistetun opetustoteutuksen voi toteuttaa kaikissa ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnoissa.

Koulutuksen aluksi tein kilpailija-analyysi pääkaupunkiseudun esimieskoulutuksista. Kilpailu esimieskoulutuksissa on kovaa. Tuotteistusalustana toimi Trello ja opinkin koulutuksen aikana käyttämään Trelloa kattavasti projektihallinnan välineenä. Tähänkin oli tyytyväinen.

Henkilöstöjohtamista opetukseen, liiketoimintaan ja hankkeisiin

Olen tuotteistanut henkilöstöjohtamista b to be liiketoimintaan, myös opetukseen ylempään ammattikorkeakouluun ja hanketyöhön. Olen oppinut koulutuksen aikana paljon tuotekehitystyöstä, tuotesuojauksesta, tekijänoikeuksista ja immateriaalijärjestelmistä.

Olen löytänyt uusia kumppanuussuhteita ja uskaliaasti avannut ovia uuden kokeilemiseen. Hyvä tuotteistustyö johtaa seuraavaan hyvään tuotteistustyöhön. Hyvä tuotteistus tehdään asiakaskeskeisesti. Se synnyttää uutta tietoa ja uusia tuotteita.

Asiakas on keskiössä

Tuotekehityskoulutuksen aikana olen pohtinut asiakkuuden arvoa Metropolialle. Keskeisiä kysymyksiä asiakkuuden kehittämiseksi Metropoliassa mielestäni ovat:

 • Kuka tiimeissä päättää kuka tekee asiakastyötä ja kuka asiakkuudessa touhuaa?
 • Lehtorin kuva on muuttunut työelämä toimijoiksi – tulevaisuuden vaatimus, miten tätä tuetaan?
 • Meillä on lupa tuotteistaa ja lähteä työelämätoimijoiksi
 • Tuotteistaminen on uusi syvyys lehtorien toimenkuvaan
 • Paras tilanne olisi, jos kaikki lehtorit osaisivat tuotteistaa osaamistaan itse
 • Jokainen asiantuntija on oman osaamisensa hallitsija, jokaisen opintojakson on oltava tuote.
 • Meillä toteutuksilla vierailevat sidosryhmät esimerkiksi yritykset ja julkiset organisaatiot vievät tietoa eteenpäin tulevina ostajina ja asiakkaina
 • Meillä Metropoliassa on lisättävä tuotekehitysosaamista.
Opetus toteutusten tuotteistamisen tärkeät kysymykset Metropoliassa mielestäni ovat:
 • Miksi Metropolian opetustoteutusten tuotteistaminen on tärkeää?
 • Opetusten tuotteistaminen systemaattisesti digitaalisiksi ja englanninkielisiksi tutkintojen vientiä varten
 • Valitaan potentiaalisten asiakkaiden joukko josta voi syntyä meille asiakkaita
 • Otetaan ensimmäinen kontakti tavalla tai toisella jo toteutusten kehittämisen muodossa
 • Lämmin vastaanotto ja kohteliaisuus opetustoteutuksilla ja tuo uusia asiakkaita sekä toimii hyvänä palvelukokemuksena
 • Hyvistä opetustoteutuksista jää hyvä maku suuhun opiskelijoille
 • Meidän omat resurssit niukkenevat, on entistä paremmin mietittävä mitä resursseilla tehdään, jotta saadaan hyvä lopputulos.
 • Tuotantoporukan pinnassa on oltava mahdollisuus saada tehdä itse.
Asiantuntijuus tuotteistuksen ytimessä

Asiantuntijoiden osaamista on vaikea tuotteistaa, sitä ei voi tehdä kuin asiantuntijat itse. Jos tähän luodaan ja panostetaan asiakkuudet syntyvät. Meidän täytyy synnyttää osaamis- ja innostus kiihdyttämöitä tähän työhön sekä luoda foorumeita, joissa asiantuntijat itse verkostoituvat työelämään. Tarvitaan myös uusia foorumeja, joissa tätä työtä tehdään näkyväksi. Tarvitaan mm. blogien kirjoittamista tästäkin työstä.

Opetuksen resursseilla tuotteistamista ei saada aikaan. Opetuksen resurssit voivat toimia pohjana, mutta eivät riitä vielä sellaisenaan tuotteistustyöhön. Myös osaamista on kehitettävä. Tuotekehitysosaaminen syntyy opiskelemalla aihetta.

Olen tuotteistanut henkilöstöjohtamisen osaamista tuotteiksi opetukseen, liiketoimintaan ja hanketoimintaan. Tuotteina liiketoiminnassa ja markkinoinnissa ovat Lähiesimies nyt ja Henkilöstöjohtamisen työkalut -koulutukset.

Kumppanuudet tärkeitä tuotekehitystyössä

Olen solminut uusia kumppanuuksia tuotekehitystyöhön liittyen. Näistä voisi mainita Työterveyslaitoksen kumppanuuden, yhteistyön Tamora yrityksen kanssa ja kehittämisen Laurea ammattikorkeakoulun kanssa. Kumppanuudet ovat tarjonneet mahdollisuuden uusien tuotteiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja uusien verkostojen hyödyntämiseen myös jatkossa. Kumppanuudet kehittävät tuotekehitystyötä. Hyvien innovaatioiden takana ovat kumppanuudet. Innovaatioita syntyy rajapinnoilla joita nyt solmitut kumppanuudet tarjoavat. Kumppanuuksien rakentaminen on tuotekehitystyössä tärkeää.

Tuotekehittämäni Lähiesimies nyt -koulutuksen blogisivut ovat ohessa ja siellä on myös ilmoittautuminen koulutukseen. Tervetuloa! Koulutuksessa hyödynnämme oppisopimusta rahoituksen muotona. Koulutus vastaa nousevan sukupolven johtamiseen ja esimiestyön kompetensseihin digitaalisuutta hyödyntäen. Koulutuksessa hyödynnetään Tamoran ja Metropolian kumppanuutta.

4.9.2016

Marjatta Komulainen

Ylempi ammattikorkeakoulu, Metropolia

marjatta.komulainen@metropolia.fi

puh. 040 136 9424

 

 

Advertisements