Rekrytointikanavien valinta – Oikeat ihmiset, oikean palvelun tai työn luokse.

Lounaskahviomme Cooperin Kulma on Järvenpään kaupungin Työllisyyspalvelujen aikuisten työpajatoimintaa. Lounas ja kahvilatuotteet ja palvelut tuotetaan järvenpääläisten työkokeilijoiden, kuntoutujien tai harjoittelijoiden kanssa antamalla heille kokemusta ja tietoa alalta sekä kartoittamalla heidän työkykyään. Työpajallamme on aidot asiakkaat ja aitoja työtehtäviä, joiden avulla madallamme kynnystä astua takaisin tai ensimmäistä kertaa työelämään.

Työpajamme tunnetuksi tekeminen ja palveluidemme tarjoaminen oikeille tahoille ja henkilöille työllistymisen tueksi on haasteellista. Työtoiminnan asiakasrekrytointi haastaa meitä miettimään mahdollisia kanavia oikeiden ihmisten löytämiseksi. Mietimme siis, kuka hyötyy ja tarvitsee palveluitamme ja mistä nämä ihmiset tavoittaa?

Asiakasrekrytointi- ja markkinointikanavia on paljon. Haasteemme on kanavien valinta ja löytäminen; mitkä kanavat tavoittaa meidän potentiaaliset asiakkaamme työtoimintaan. Maailma muuttuu ja tietoa on paljon. Lisäksi jokaisella potentiaalisella asiakkaallamme on myös omat kanavansa seurata työllistymistä edistäviä palveluita, kuten perinteisestä lehti-ilmoituksista erilaisiin työpaikkailmoitussivustoihin.

Tärkeää meille on suoramarkkinoinnin ohella etsiä ne yhteistyökumppanit ja tahot, jotka ovat edistämässä työllistymistä, ja ketkä tapaavat näitä potentiaalisia asiakkaita. Heille markkinoimme, mitä työpajallamme on tarjota. Näin yhteistyökumppanimme voivat tarjota palveluitamme kohtaamilleen asiakkaille. Tietoisuuden ylläpitäminen työpajastamme on oltava jatkuvaa ja aktiivista, jotta viesti välittyy oikeille potentiaalisille asiakkaille.

Yhteistyökumppaneitamme on paljon. Näistä tärkeimpänä ovat TE-toimistot sekä heidän ostamansa palvelut kuten edupoli. Te-toimisto myös määrittää onko työpajamme hyödyksi asiakkaallemme ja antaa mahdollisuuden sopimuksen solmimiseksi. Myöskin kaupungin eri yksiköiden kanssa teemme yhteistyötä, niistä muutaman mainitakseni; nuorisopalvelut, sosiaalipalveluiden yksiköt ja maahanmuuttajayksikkö. Lisäksi teemme yhteistyötä koulujen kanssa, kuten Keuda ja Validia. Myöskin kuntoutussäätiöt, kuten Kiipula voivat olla kumppaneitamme potentiaalisten asiakkaiden löytämiseksi. Teemme yhteistyötä myös ostopalveluiden kanssa, kuten Työnetsijäpalvelut tai Hraks Alusta-hankkeen kanssa. Yhteistyökumppanimme päivittyy kuitenkin koko ajan uusien kontaktien löytyessä tai toimintojen yhdistyessä tai lopettaessa. Alati muutoksessa mukana pysyminen on haasteellista.

Markkinoinnoimme työpajaamme myös nettisivuillamme, facebookissa, erilaisissa tapahtumissa, kuten Järvenpääpäivällä ja rekrytointitapahtumissa. Lisäksi teemme ilmoituksia uudessa sähköisessä kohtaamispaikassa Duuniportaalissa, jossa kohtaavat Keski-Uudenmaan alueen työnhakijat sekä työntekijät. Tällä edistetään paikallista työllistymistä, jonka avulla saammekin paikallisiin työnhakijoihin suoria kontakteja.

Uusien kanavien ja potentiaalisten asiakkaiden löytäminen on meidän toiminnan ydintehtäviä. Cooperissa onnistumiset ja hyvä viesti eteenpäin toiminnassa olleilta, on toimintamme markkinoinnin kannalta oleellista. Työkokeilu mielletään mediassa sekä henkilökokemuksien kautta hyvinkin negatiivisena. Ja sitä se pahimmallaan voi ollakin. Meidän on murrettava näitä käsityksiä Cooperissa, jotta työpajassamme nähdään ns. ”hyväksikäytön” takaa ne mahdollisuudet työllistyä, saada sisältöä elämään, työelämänrutiineja, työkyvyn, itsetunnon ja ammattiosaamisen vahvistamista, jota kotisohvalta ei pääse harjoittamaan.

Tulevaisuus haastaa, miten lisäämme näkyvyyttä, madallamme yhteydenottokynnystä ja saamme nostettua mahdollisuudet esille negatiivisesta mediaviestinnästä huolimatta. Saammeko ohjattua oikeat ihmiset oikean palvelun tai työn luokse?

duuniportaali

Advertisements

Mikä olisi paras tapa rekrytoida vapaaehtoisia Lilinkotisäätiölle – perinteinen vai sähköinen?

Kuva1

Tällä hetkellä kuudessa eri palvelutalossamme ja Långin päivätoiminnassa toimii yhteensä yksitoista vapaaehtoista. Vapaaehtoisten käyntien tiheys vaihtelee kerta viikossa käynneistä kerran kuukaudessa tapahtuviin käynteihin.  Toiminta on hyvin vaihtelevaa; yksittäisen asukkaan kanssa jutustelua, kaupassa käyntejä, ryhmän vetoparina toimimista, leireille ja kulttuuririentoihin viemistä sekä autokuskina toimimista.

Olemme käyttäneet useita eri väyliä etsiessämme vapaaehtoisia. Keinojamme ovat olleet ilmoittelu esimerkiksi Metro-lehdessä, Lilinkotisäätiön kotisivuilla ja Facebookissa, erilaisten ilmoitusten vienti julkisiin tiloihin, osallistuminen vapaaehtois- ja mielenterveysmessuille sekä yhteistyö verkostojen, kuten koulujen kanssa.

Olemme miettineet paljon miten kehittäisimme sähköistä markkinointiamme. Yhtenä uutena väylänä on ollut Facebook ilmoittelu Lilinkotisäätiön sivuilla. Suomen digimarkkinoinnin mukaan Facebookilla on noin 2 miljoonaa käyttäjää suomessa, joten markkinointi Facebookin kautta tavoittaa helposti useamman ihmisen kuin tavanomainen markkinointi esim. vapaaehtoismessuilla.

Haasteena meillä on, miten saisimme kohdennettua Facebook markkinoinnin juuri oikeille ihmisille. Vaikka meillä on Lilinkotisäätiön kotisivuilla ja Facebook sivuilla säännöllisesti mainoksia vapaaehtoistoiminnasta, ne eivät tavoita kovinkaan hyvin tällä hetkellä siitä kiinnostuneita ihmisiä. Lähes kaikki nykyiset vapaaehtoiset ovat löytäneet toimintaamme mukaan niinsanottuja perinteisiä markkinointikeinoja käyttämällä. Metro-lehden mainos tavoitti aikoinaan monia ihmisiä ja sen jälkeen järjestetyssä infotilaisuudessa oli mukana noin 20 ihmistä.

Herää siis kysymys, kannattaako tämän tyyppisessä toiminnassa käyttää Facebookia markkinoinnissa, kun kuitenkin on kysymys pienestä määrästä vapaaehtoisia, joita pystymme ottamaan mukaan toimintaamme. Liian suuren vapaaehtoismäärän hallinnointi voi käydä työlääksi, vaikka  vapaaehtoiset tuottavatkin runsaasti iloa ja hyötyä yhteisöllemme.

kuva2