IV – 10.3 Konflikteista kohti uusia ratkaisuja

TOM_7294

Tapaamme 10.3.2017 Metropolian tiloissa Hämeentiellä. Osoite on Hämeentie 161, Helsinki , tanssisali ja teatterisali,  H 154. Kun tulette pääovesta sisälle, niin ottakaa jyrkkä 90 asteinen vasen. Tila löytyy rakennuksen vasemmasta päästä. 

Talon takana on usein aamusta vapaita pysäköintipaikkoja. Ajaessanne alueelle huikatkaa vartijalle asianne ja hakekaa häneltä aulasta pysäköintiin oikeuttava lappu auton tuulilasiin laitettavaksi. Jos takana ei ole paikkoja, niin pysäköinti silloin Hämeentielle sopivaan lailliseen paikkaan.

Päivässä opiskellaan konfliktien ratkaisukeskeistä lähestymistapaa ja mennään kohti uutta ja oivalletaan, että asioista puhuminen ja vuorovaikutus ovat työyhteisössä tärkeitä. Päivä on toiminnallinen ja siinä on aktivoivia harjoitteita case esimerkein, jotka harjaannuttavat esimiestaitoja.

Päivästä vastaa tänään Marjatta Komulainen, Katri Ylikahri ja Päivi Rahmel Metropoliasta.

Kirsi Parviainen Tamorasta on lounaasta asti käytettävissänne tutkintoasioissa. Tutkinnon suorittamisen suunnitelma on ainakin osalla vielä agendalla saattaa valmiiksi. Allekirjoituksineen.

Tervetuloa toiminnalliseen päivään. 

TOM_7290

Ohjelma

Kello 8.30 -9.00 Aamukahvi

9.00-12.00: Virittäytyminen työskentelyyn, tavoitteet ja sisältö, tauko, tunnistaminen ja taidot

12.00: Lounas & Kirsi Parviainen tutkintoapu koko iltapäivän ajan. Eritoten tutkinnon suorittamisen suunnitelmat valmiiksi kaikilta

13.00: Case-työskentelyt

15:40: Yhteenveto ja arviointi

16.00: Kotio

Tässä vielä tarkennettu ohjelma

_________________________

Teatterisalissa soi Arvo Pärth. Seinät ovat mustan kankaan peitossa. Tuolit ovat valkomustan ruutulattian ulkokehällä. Aiheenamme on konfliktit. Niiden kohtaaminen ja niiden ratkaiseminen. Katsomme päivän ohjelman.

TOM_7208

Käymme läpi yhteisesti tavoitteitamme. Millaisissa konfliktitilanteissa olemme omimmillamme? Minkälaisissa tilanteissa tarvitsen apua ja mihin osaamisiin? Näin osaamme kohdentaa päivän parhaiten näihin eri tilanteisiin ja osaamistarpeisiin.

Marjatan esityksen näet viereisestä linkistä: Työyhteisö sovittelu blogi

lattia

Joukkoistimme osaamistamme. Mietimme yleisimpiä konfliktien aiheuttajia. Lähiesimiehen työssä ne voivat olla alunperin pienen pieniäkin, mutta niistä saattaa riistäytyä isompiakin ongelmia jos niitä ei ratkaista.

ryhma

Vertaistuki ja avoimuus on tärkeää. Tässä on loistava vertaistuen ryhmä.

LähiesimiestyöNYT eteni lounaan jälkeen. Keskityttiin kuuntelemiseen ja havaitsemiseen esimiestyössä. Päivi Rahmel veti ja korosti havainnoinnin merkitystä ja kuuntelua osana konfliktien ratkaisujen prosessia. Konflikteiden tarkkakin havainnoiminen on tärkeää. Esimiesten on maltettava sitä tehdä. Ennakkokäsitykset muovaavat usein tulkintaa, mutta objektiivista tulkinta on tärkeää. Havainnot, ajatukset, tunteet ja pyrkimykset ovat tärkeitä kun edetään ratkaisua kohti.

Esimies näkee “potentiaalisen työntekijän ja voisi haluta sen vakinaistaa”. Keskustelu jatkuu. Muut kommentoivat ja pohtivat miten päästään eteenpäin. Yksiselitteisiä ratkaisuja ei ole. Aina ei tiedä tekeekö oikein vai väärin. Keskustelu avaa joka tapauksessa uusia teitä eteenpäin. 

kundit

Iltapäivällä etsittiin ja palasteltiin arkipäivän caseja ja haettiin omakohtaista ratkaisua. Palastelu on hyvä keino, jotta erilaisia tilanteita ymmärretään eri näkökulmista. Joku kysyikin mistä ”palastelu” verbi tulee? Palastelun avulla syntyy ratkaisu, johon on ihmisen helpompi sitoutua. ”Viimeisenkin on helpompi sitoutua, kun ymmärtää mistä on kysymys”.

TOM_7304

Lopuksi lepoa, rentoutusta ja oman kehon sekä mielen kuuntelua. Ymmärrettiin, että ollaan tehty paljon tänään ja jaettu yhteisöllisesti. Maljojen kuulostelulla aistittiin eri ääniä. Hyvä me ja kiitos! Hidastetaan välillä. Hyvää viikonloppua!

Advertisements