kehu ja anna hyvää palautetta sille joka on tehnyt jotain hyvää

Otan vastaan Tiina Palorannan haasteen: “kehu ja anna hyvää palautetta sille joka on tehnyt jotain hyvää, vienyt työelämää eteenpäin”. Tiina Palorannan haaste löytyy TÄÄLTÄ.

img_20161205_221016

Kannustamalla, innostamalla ja rohkaisemalla voimaannutamme toisiamme ja lisäämme jaksamista. Positiivisuus kasvaa ja vaikuttaa tyytyväisyyteen elämässä sekä vähentää sairauksia ja työstä poissaoloja. Innostavassa ja iloisessa työyhteisössä palautuminen tapahtuu nopeammin. Yhdessä luomme ilon ja merkityksen työyhteisöömme toinen toisiamme arvostaen ja tukien. Hyvä työilmapiiri edistää myös asiakkaan hyvinvointia ja hyvää elämää.

-Kaisa Osolanus

Advertisements

Henkilöstöjohtamisen tuotteistaminen asiakaslähtöisesti

Olen Marjatta Komulainen, Metropolian ylemmän ammattikorkeakoulun johtamisen lehtori. Erityisosaamisalueeni on henkilöstöjohtaminen. Minulla on pitkä kokemus henkilöstön kehittämisestä erityisesti kunta-alalta. Metropoliassa olen ollut viisi vuotta. Harrastan kuntoliikuntaa ja koulutus on intohimoni.

Osallistuin Tamoran ja Metropolian tuotekehityskoulutukseen ja koulutuksen aikana olen tuotteistanut esimies- ja johtamiskoulutuksia meille Metropoliaan. Koulutukset pitävät sisällään modernia esimies- ja johtamiskoulutusta keskijohdolle. Esimerkiksi henkilöstöjohtamisen tuotteistetun opetustoteutuksen voi toteuttaa kaikissa ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnoissa.

Koulutuksen aluksi tein kilpailija-analyysi pääkaupunkiseudun esimieskoulutuksista. Kilpailu esimieskoulutuksissa on kovaa. Tuotteistusalustana toimi Trello ja opinkin koulutuksen aikana käyttämään Trelloa kattavasti projektihallinnan välineenä. Tähänkin oli tyytyväinen.

Henkilöstöjohtamista opetukseen, liiketoimintaan ja hankkeisiin

Olen tuotteistanut henkilöstöjohtamista b to be liiketoimintaan, myös opetukseen ylempään ammattikorkeakouluun ja hanketyöhön. Olen oppinut koulutuksen aikana paljon tuotekehitystyöstä, tuotesuojauksesta, tekijänoikeuksista ja immateriaalijärjestelmistä.

Olen löytänyt uusia kumppanuussuhteita ja uskaliaasti avannut ovia uuden kokeilemiseen. Hyvä tuotteistustyö johtaa seuraavaan hyvään tuotteistustyöhön. Hyvä tuotteistus tehdään asiakaskeskeisesti. Se synnyttää uutta tietoa ja uusia tuotteita.

Asiakas on keskiössä

Tuotekehityskoulutuksen aikana olen pohtinut asiakkuuden arvoa Metropolialle. Keskeisiä kysymyksiä asiakkuuden kehittämiseksi Metropoliassa mielestäni ovat:

 • Kuka tiimeissä päättää kuka tekee asiakastyötä ja kuka asiakkuudessa touhuaa?
 • Lehtorin kuva on muuttunut työelämä toimijoiksi – tulevaisuuden vaatimus, miten tätä tuetaan?
 • Meillä on lupa tuotteistaa ja lähteä työelämätoimijoiksi
 • Tuotteistaminen on uusi syvyys lehtorien toimenkuvaan
 • Paras tilanne olisi, jos kaikki lehtorit osaisivat tuotteistaa osaamistaan itse
 • Jokainen asiantuntija on oman osaamisensa hallitsija, jokaisen opintojakson on oltava tuote.
 • Meillä toteutuksilla vierailevat sidosryhmät esimerkiksi yritykset ja julkiset organisaatiot vievät tietoa eteenpäin tulevina ostajina ja asiakkaina
 • Meillä Metropoliassa on lisättävä tuotekehitysosaamista.
Opetus toteutusten tuotteistamisen tärkeät kysymykset Metropoliassa mielestäni ovat:
 • Miksi Metropolian opetustoteutusten tuotteistaminen on tärkeää?
 • Opetusten tuotteistaminen systemaattisesti digitaalisiksi ja englanninkielisiksi tutkintojen vientiä varten
 • Valitaan potentiaalisten asiakkaiden joukko josta voi syntyä meille asiakkaita
 • Otetaan ensimmäinen kontakti tavalla tai toisella jo toteutusten kehittämisen muodossa
 • Lämmin vastaanotto ja kohteliaisuus opetustoteutuksilla ja tuo uusia asiakkaita sekä toimii hyvänä palvelukokemuksena
 • Hyvistä opetustoteutuksista jää hyvä maku suuhun opiskelijoille
 • Meidän omat resurssit niukkenevat, on entistä paremmin mietittävä mitä resursseilla tehdään, jotta saadaan hyvä lopputulos.
 • Tuotantoporukan pinnassa on oltava mahdollisuus saada tehdä itse.
Asiantuntijuus tuotteistuksen ytimessä

Asiantuntijoiden osaamista on vaikea tuotteistaa, sitä ei voi tehdä kuin asiantuntijat itse. Jos tähän luodaan ja panostetaan asiakkuudet syntyvät. Meidän täytyy synnyttää osaamis- ja innostus kiihdyttämöitä tähän työhön sekä luoda foorumeita, joissa asiantuntijat itse verkostoituvat työelämään. Tarvitaan myös uusia foorumeja, joissa tätä työtä tehdään näkyväksi. Tarvitaan mm. blogien kirjoittamista tästäkin työstä.

Opetuksen resursseilla tuotteistamista ei saada aikaan. Opetuksen resurssit voivat toimia pohjana, mutta eivät riitä vielä sellaisenaan tuotteistustyöhön. Myös osaamista on kehitettävä. Tuotekehitysosaaminen syntyy opiskelemalla aihetta.

Olen tuotteistanut henkilöstöjohtamisen osaamista tuotteiksi opetukseen, liiketoimintaan ja hanketoimintaan. Tuotteina liiketoiminnassa ja markkinoinnissa ovat Lähiesimies nyt ja Henkilöstöjohtamisen työkalut -koulutukset.

Kumppanuudet tärkeitä tuotekehitystyössä

Olen solminut uusia kumppanuuksia tuotekehitystyöhön liittyen. Näistä voisi mainita Työterveyslaitoksen kumppanuuden, yhteistyön Tamora yrityksen kanssa ja kehittämisen Laurea ammattikorkeakoulun kanssa. Kumppanuudet ovat tarjonneet mahdollisuuden uusien tuotteiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja uusien verkostojen hyödyntämiseen myös jatkossa. Kumppanuudet kehittävät tuotekehitystyötä. Hyvien innovaatioiden takana ovat kumppanuudet. Innovaatioita syntyy rajapinnoilla joita nyt solmitut kumppanuudet tarjoavat. Kumppanuuksien rakentaminen on tuotekehitystyössä tärkeää.

Tuotekehittämäni Lähiesimies nyt -koulutuksen blogisivut ovat ohessa ja siellä on myös ilmoittautuminen koulutukseen. Tervetuloa! Koulutuksessa hyödynnämme oppisopimusta rahoituksen muotona. Koulutus vastaa nousevan sukupolven johtamiseen ja esimiestyön kompetensseihin digitaalisuutta hyödyntäen. Koulutuksessa hyödynnetään Tamoran ja Metropolian kumppanuutta.

4.9.2016

Marjatta Komulainen

Ylempi ammattikorkeakoulu, Metropolia

marjatta.komulainen@metropolia.fi

puh. 040 136 9424

 

 

Lähiesimiestyön ammattilaiseksi

Uusi työ ja lähiesimiehenä toimiminen

Uusi työ muuttaa maailmaa. Sanotaan, että digitalisaatio muuttaa maailmaa enemmän kuin sähkö aikanaan. Elämme aikaa, jossa reaktiivinen yritys on auttamatta myöhässä. Yrityksien lähiesimiehet ovat ratkaisevassa asemassa yrityksen strategian jalkautumisessa operatiiviselle tasolle.

Nouseva sukupolvi haluaa tehdä tulevaisuudessa työtä tiimeissä, vaikuttaa itse työhönsä ja suunnitella sitä itse. Ei kauaakaan kun Y-sukupolvi on isoimpana edustajan työelämässä. Koulutuksessa opetellaan erityisesti uusia esimiestaitoja.  Miten johdetaan nousevaa sukupolvea ja kuinka eri osaajat saadaan toimimaan yhdessä yhteisen päämäärän eteen. 

SITRA kertoo uudesta työstä osuvasti. Uusi työ on purskeista ja monimuotoista. Suurimpana haasteena uudelle työlle on jäykät, tuotantolähtöiset, teollisen yhteiskunnan rakenteet. Monimuotoisuudelle on annettava tilaa. Se näkyy joustavuutena ja eri rajapintojen ylittämisenä. Työ on polveilevaa ja sitä tehdään ubiikisti, aikaan ja paikkaan sitomattomasti. Yrittäjämäinen asenne on kasvaa.

Professori Karl-Erik Michelsen ohjesti Luovan tuhon johtajien ryhmää videoterveisin. Katso mitä strategisen johtamisen professori ajattelee uudesta työstä ja johtajuudesta.

Kaikki tämä vaatii aivan uutta johtajuutta. Lähiesimiehet ovat tässä ratkaisevassa asemassa. Osallisena omaan, että yhteiseen työhön. Sen tekemiseen, mutta yhtä lailla kehittämiseen. Tamora Oy ja Metropolia AMK järjestävät yhteistyössä Lähiesimiestön ammattitutkinnon. Se katsoo johtamista uuden työn näkökulmasta. Siinä yhdistyy digitaalisuus ja avoimen digitaalisen maailman mahdollisuudet. Samaan aikaan luottamus ja uudet työn tekemisen tavat.

Koulutus voidaan kohdistaa ja räätälöidä eri asiakaskohderyhmille: seurakunnille, yrityksille, kunnille, terveysalalle, tekniikan alalle, business ympäristöön. 

Yritys voi ostaa koulutuksen suoraan 3000 € +alv 24% tai sitten oppisopimusrahoituksena + 399 € +alv24%.

Koulutus järjestetään Tamora Oy:n ja Metropolia AMK:n yhteistyönä.  Katso lisää meistä oikealta linkin kautta.

Koulutus alkaa 7.11.2016 . Paikkoja on vielä jäljellä. Sovi yrityksesi kanssa ja ole yhteydessä.

lahiesimiestyo_juliste

ILMOITTAUDU MUKAAN!

Ilmoittaudu mukaan e-lomakkeella HAE MUKAAN